رابطه های دوطرفه...

 

ﻣﻦ ﺭﺍﺑــﻄﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺩﻭ ﻃــﺮﻓﻪ ﺍﻧﺪ .. .


ﻫــﺮ ﺩﻭ ﻣﯽﮐﻮﺷــﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺩﺍﺭ ﺷــﺪﻧﺶ ...
.
.
ﻫــﺮ ﺩﻭ ﺧﻄــﺮ ﻣﯽ ﮐﻨــﻨﺪ ...


ﻫــﺮ ﺩﻭ ﻭﻗــﺖ ﻣﯽ ﮔــﺬﺍﺭﻧﺪ ...


ﻫــﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨــﻨﺪ ...


ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻟﺤﻈــﻪ ﺑﯿــﺸﺘﺮ ، ﺩﺭ ﮐﻨــﺎﺭ ﻫــﻢ ﺑــﻮﺩﻥ


ﺑﺎ ﺯﻣــﺎﻥ ﻫــﻢ ﻣﯽﺟﻨــﮕﻨﺪ ...


ﻣﻦ ﻋﺎﺷــــﻖ ﺭﺍﺑﻄــﻪﻫﺎﯼ ﺩﻭ ﻃــﺮﻓــﻪ ﺍﻡ .


ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫــﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑــﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺍﺩﺍﻣــﻪ ﺍﺵ،


ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺗــﺮﯾﻦ ﭼــﯿﺰ ﺩﻧــﯿﺎﺳﺖ .


ﺑــــﺮﺍﯼ ﻫــــﺮ ﺩﻭ !...


/ 19 نظر / 121 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ali emami

dastet dard nakone khanomi matalebeton gashng merciii

پسرک و دخترک پاییز

عالی بود[گل]

تکی جون

کاش بودی تا دلم تنها نبود تا اسیر غصه غمها نبود کاش بودی تا فقط باور کنی بی تو هرگز زندگی زیبا نبود آپ بسیار زیبایی بود

...

متنفرم از رابطه هایی که اگه خودت پیگیرش نباشی به هم می خوره...

نازی

سلام عسل جون من بخاطر اسم وبت اومدم اینجا از نظرتو عشق واقعی چیه؟ و اینکه منم دیروز این کامنت رودیدم و بنظرم فوق العاده ست این متن خداروشکر من و چنتا ازدوستام اینجوری هستیم باهم وواقعا عاالیه بقول زهره: خوشبحال بوته ی یاسی که بر ایوان توست میتواندهرزمان دلتنگ شد بویت کند[لبخند]

تکی جون

طرف فکر میکرده تو فازه Love ه ولی بعد فهمیده تو فاضلابه به همین برکت قسم [نیشخند]

تکی جون

لات ترین حیوونه دنیا پنگوئنه! یه جوری راه میره انگار یه جنگل حیوونو لت و پار کرده [نیشخند]

تکی جون

ﺣﻤﻮﻡ ﺑﻮﺩﻡ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﮕﻢ : ﺑﻠﻪ! ﻣﯿﮕﻪ :ﺣﻤﻮﻣﯽ؟ ﻣﯿﮕﻢ : ﻧﻪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻟﻨﺪﻧﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﻣﻨﻮ ﺍﺯ ﺭﺍﺩﯾﻮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ! ﻣﯿﮕﻪ : ﺩﺭ ﺯﺩﻡ ﺑﻬﺖ ﺑﮕﻢ ﻣﻬﻤﻮﻧﺎ ﺍﻭﻣﺪﻥ… ﺩﺧﺘﺮﺍﺷﻮﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺮ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺩﺍﺭﻥ ﺑﺎ ﻭﺍﯾﺒﺮﻭ ﻻﯾﻨﺖ ﻭ ﻭﺍﺗﺲ ﺍﭖ ﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻦ! ﻟﺒﺎﺱ ﻭ ﺣﻮﻟﺖ ﻫﻢ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯿﺪﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺍﻣﺸﺐ ﺗﻮ ﻟﻨﺪﻥ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﺩﺭﺳﺖ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﺪﺭﺗﻮ ﺑﺪﯼ ﺑﯿﺸﺮﻑ [قهقهه][قهقهه]