# عاشقانه

خدا...

      آموخته ام که خداعشق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش  عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 95 بازدید