# شب

دلتنگم...

  دل تنگــــــــــــــــــــم! دلتنگِــــــــــ خیلی چیزهــــــــــــــــــــا دلتنگـــــــــــــــ این همه دلتنگی هــا چیزهایی که بر من گذشت و هرگز باز نخواهد گشتــــ ! دلتنگـــــــــــــــــــم . . ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 29 بازدید