# زندگی

دوست داشتن...

  هیچگاه تو را...     آنگونه دوست نخواهم داشت...     که زندانیم باشی...!     زندانبانی...شغل موردعلاقه ام نیست...!     وازدیدمن...زندان...      منفورترین مکان دنیاست...!     من...تارهای افکارخویش نیز...گسسته ام...!     چه برسد...به تو!!!     تومیتوانی پرنده باشی...اما...     اینکه ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 33 بازدید