# دلتنگی

دلتنگی...

     زیربارون ،دلم داغون     توام بااون،رفتی آروم    سرت گرموتنم سردو    لبات خندون،چشام گریون    دلت قرصو دلم ویرون     چه حالیم زیربارون    فرشتم شدواسم ویرون   
/ 10 نظر / 34 بازدید