# خدا

خدا...

      آموخته ام که خداعشق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش  عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 95 بازدید

خدا...

                                                          خــدای  مـن..!   نه  آن قدر  پــاکم  کـه  کمکم  کنی   و  نه  آن قدر  بدم  که  رهــــایـــم  کنی   میان  این  ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 40 بازدید

دلتنگم...

  دل تنگــــــــــــــــــــم! دلتنگِــــــــــ خیلی چیزهــــــــــــــــــــا دلتنگـــــــــــــــ این همه دلتنگی هــا چیزهایی که بر من گذشت و هرگز باز نخواهد گشتــــ ! دلتنگـــــــــــــــــــم . . ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 29 بازدید

خدا...

خداتنهاروزنه امیدی است که هیچگاه بسته نمیشود                        تنهاکسی است که بادهان بسته هم میتوان صدایش کرد    وباپای شکسته هم میتوان سراغش ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 33 بازدید