# خاطر

ارزش...

      هــیــچــوقـــت ...   بــه خــاطـر هـیــچـکـس ...   از ارزشـهــایــت دســت نـکـــش ...   چـــون زمـــانـی کـه آن فــرد از تــو دســت بـکـشـــد ..    تــو مـی ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 82 بازدید