# انتظار

خدا...

      آموخته ام که خداعشق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش  عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 90 بازدید

انتظار...

     گاهی باید ازدلواپسی،نگرانی وتردید دست بکشید و    ایمان داشته باشید که همه چیز درست خواهد شد،       شاید نه آنگونه که شماانتظاردارید،       بلکه آنگونه ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 39 بازدید