# اشک

بعضی آدما...

     بعضی آدمها یهومیان...!     یهو زندگیتو قشنگ می کنن...!     یهومیشن همه ی دلخوشیت...!     یهومیشن دلیل خنده هات...!     یهومیشن دلیل نفس کشیدنت...!     بعدهمینجوری یهومیرن...!     یهوگندمیزنن به ارزوهات...!     یهو میشن ... ادامه مطلب
/ 15 نظر / 35 بازدید