به جـــای مـــن یکـــی دیگـــه رو پیـــدا کـــرد...

 

 

میبینـــی خـــدا ...

 داشتیـــم بـــازی میکردیـــم

 اون رفـــت چشـــم گذاشـــت و

 مـــن رفتـــم قایـــم شـــدم

 امـــا اون

 به جـــای مـــن یکـــی دیگـــه رو پیـــدا کـــردومـــن بـــرای همیشـــه گـــم شـــدم .................!!!

 

 

/ 6 نظر / 28 بازدید

سلام خوب بود

سینا

اخی جالب بود :)

وحید

عالی آپم بهم سر بزن

elham

سلام بانو من شما رو لینک کردم شما هم یادتون نره ممنونم

یغما

عجب بازی بی سرانجامی!!!! عسل سنده بو فیشار کپ کردم