سرشارم ازتنهایی...

 

 

یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم…

 

 

یه دل گرفته… 

یه زندگی پر از خالــی…

 من سرشارم از تنــهایـــــــــی…

 

/ 10 نظر / 33 بازدید
سرونازشیراز

همیشه باران باش اما چشم کسی را بارانی نکن.... شاید ، برایش تنهاترین باشی...[ماچ]

سرونازشیراز

همیشه باران باش اما چشم کسی را بارانی نکن.... شاید ، برایش تنهاترین باشی...[ماچ]

سرونازشیراز

همیشه باران باش اما چشم کسی را بارانی نکن.... شاید ، برایش تنهاترین باشی...[ماچ]

سرونازشیراز

همیشه باران باش اما چشم کسی را بارانی نکن.... شاید ، برایش تنهاترین باشی...[ماچ]

roya

او راحت ازمن گذشت اگرخدا هم از او راحت بگذرد من ازخدا نمی گذرم

سینا

like

علی

عا لی بود

هددددددیه

مررررررررررررررررررررررررررررسی گلللللللللللللللللللم