فیلم...

  ما عــادت کـردیـم   وقـتـی تـوی خــونـه فــیـلم مـی بـیـنـیم   تموم که شد و بـه تـیتـراژ رسـید   دسـتـگاه رو خـامــوش مــی کـنـیـم...      یـا اگــه تـوی ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 61 بازدید

خدا...

      آموخته ام که خداعشق است وعشق تنهاخداست آموخته ام که وقتی ناامیدمی شوم خداباتمام عظمتش  عاشقانه انتظارمی کشد دوباره به رحمت او امیدوارشوم آموخته ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 96 بازدید

ارزش...

      هــیــچــوقـــت ...   بــه خــاطـر هـیــچـکـس ...   از ارزشـهــایــت دســت نـکـــش ...   چـــون زمـــانـی کـه آن فــرد از تــو دســت بـکـشـــد ..    تــو مـی ... ادامه مطلب
/ 26 نظر / 83 بازدید
شهریور 94
3 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
3 پست
اسفند 93
6 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
3 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
6 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
8 پست
مرداد 92
12 پست
تیر 92
9 پست
عشق
17 پست
خطر
1 پست
دوطرفه
1 پست
مرگ
1 پست
زندگی
9 پست
نگاه
1 پست
چشم
2 پست
فیلم
1 پست
نقش
1 پست
بازیگر
1 پست
دستگاه
1 پست
اشک
6 پست
قلب
3 پست
گرم
1 پست
انتظار
2 پست
عاشقانه
2 پست
خدا
9 پست
پست_ثابت
1 پست
لحظه
1 پست
دریا
2 پست
ساحل
1 پست
ارزش
2 پست
خاطر
1 پست
دلگیر
1 پست
دلتنگی
7 پست
شب
4 پست
دل_بستن
1 پست
دل_کندن
1 پست
نفس
4 پست
بیقراری
2 پست
دوست
2 پست
عشق_یعنی
1 پست
چرخ
1 پست
هکتار
1 پست
تنها
6 پست
مو
1 پست
سکوت
2 پست
یواشکی
1 پست
ماه
1 پست
لب
1 پست
عاشقی
3 پست
موبایل
1 پست
دل
12 پست
ادم
1 پست
شهربازی
1 پست
بازی
1 پست
نگرانی
1 پست
ساده
1 پست
جرم
1 پست
مجرم
1 پست
هنر
1 پست
درد
2 پست
خیال
1 پست
آشتی
1 پست
تنهایی
8 پست
عقل
1 پست
منطق
1 پست
حسرت
1 پست
سایه
1 پست
فراموش
2 پست
رها
1 پست
ماهی
1 پست
دنیا
1 پست
عاشق
2 پست
باختی
1 پست
گناه
1 پست
تاوان
1 پست
سنت
1 پست
فطرت
1 پست
خوب_ها
1 پست
رفتن
2 پست
خداحافظ
1 پست
غرور
2 پست
رابطه
2 پست
گذشته
1 پست
خسته
1 پست
دیرآمدن
1 پست
وجدان
1 پست
انسان
1 پست
پوچ
1 پست
جای_خالی
1 پست
پرواز
1 پست
کتاب
1 پست
التماس
1 پست
طلا
1 پست
بغض
1 پست
عادت
1 پست
دلتنگم
1 پست
شکست
1 پست
رفت
3 پست
آرزو
2 پست
دلتنگ
1 پست
مهم
1 پست
تلخ
1 پست
سرد
1 پست
گل
1 پست
خلوت
1 پست
عکس
1 پست
خنده
1 پست
گریه
4 پست
لبخند
2 پست
فراموشی
1 پست
تاب
1 پست
زنده
1 پست
لیاقت
2 پست
سنگ
1 پست
راه
1 پست
گوشی
1 پست
شکستن
1 پست
غصه
2 پست
مراقب
1 پست
گنجشک
1 پست
شیشه
1 پست
عاشقتم
1 پست
احساس
2 پست
دیوانگی
1 پست
مردن
1 پست
عاشق_شدن
1 پست
تکرار
1 پست
سرخ
1 پست
حقیقت
2 پست
رگ
1 پست
معتاد
1 پست
ناباب
1 پست
قهوه
1 پست
دل_درد
1 پست
مترسک
1 پست
خوشبختی
1 پست
مغرور
1 پست
آسفالت
1 پست
خاکی
1 پست
محبت
1 پست
فاصله
1 پست
فرشته
1 پست
آغوش
1 پست
بی_رحمی
1 پست
مردانگی
1 پست
آوارگی
1 پست
دل_شکسته
1 پست
گم_شدم
1 پست
خدایا
1 پست
نامردی
1 پست
جدایی
1 پست
دل_گرفته
1 پست
خاطره
1 پست
خیانت
1 پست
چقدسخته
1 پست
چقدقشنگه
1 پست
کعبه
1 پست